Tips voor het kiezen van de juiste viscositeit motorolie voor uw auto of motor

Wanneer u denkt aan motorolie, dan is een van de belangrijkste onderwerpen de viscositeit van de motorolie. De Viscositeits-Index omschrijft de dikte van de olie en is een waarde die op de label aangeduid wordt als bijvoorbeeld 15W40 olie. De getallen voor en na de W duiden elk op een ander aspect van de viscositeit.

Het eerste getal beschrijft de viscositeit bij een koude motor. Hoe lager de waarde, hoe dunner de olie. Dunnere olie zorgt voor een snellere verdeling van de smeerolie binnenin de motor, maar geeft niet de beste smering. Tevens zorgt dunne olie voor het absorberen en van condens en verbrandingsresten, hitte en vuil afvoeren, neutralisatie van zuren en geluidsdemping. Iets wat vaak over het hoofd wordt gezien is dat dunne olie minder wrijvingsverlies geeft, waardoor de motor efficiënter opereert met als resultaat minder brandstofverbruik.
Het getal na de W beschrijft de viscositeit bij een warme motor. Een dikkere olie geeft een ideale smeerfilm tussen de onderdelen, waardoor slijtage voorkomen wordt en de motor optimaal kan presteren.
De W staat voor winter en geeft de vloeibaarheid van de olie aan bij winterse temperaturen.

Uw keuze kunt u bepalen aan de hand van de codes die beschreven worden op de label van de fles achter de letters API, die lopen van SA (minste kwaliteit) tot en met SM (beste kwaliteit). Let daarbij erop dat auto-olie nooit gebruikt mag worden in een motorfiets. Voor een motorfiets let u op de letters JASO MA1, MA2 of MB. Daarbij is er onderscheid tussen gewone motoren (MA1), motoren met een hoog vermogen (MA2) en motoren met een droge koppeling (MB).
Kijk vooral ook naar het instructieboekje die bij uw voertuig hoort. Als basisregel geldt voor het rijden van grote afstanden een lage tweede getal, dus voor korte afstanden een hoog tweede getal. Indien u regelmatig in koude omstandigheden rijdt, dan het liefst het eerste getal zo laag mogelijk.